Veisekasvatus

Eelsegud lihaveistele, piimakarjale ja vasikatele

Eelsegud lihaveistele

Kõrge päevane juurdekasv on veiste nuumamise peamine eesmärk. Õige söödastrateegia kasutamine on äärmiselt oluline ja seda iga looma puhul (tõug, sugu jne). Tänu pikaajalistele praktilistele kogemustele söödastrateegiates ning tihedale koostööle põllumajandustootjatega on Vilofoss omandanud asjatundlikkuse ja oskusteabe, et pakkuda õiget söödakontseptsiooni just sinu  tootmisest lähtuvalt.

Eelsegud piimakarjale

Piimalehmad on nüüdisajal võimelised alustama laktatsiooni  väga kõrgel tasemel. See on võimalik tänu intensiivsele aretusele  ja tõhusale biotehnoloogiale, mis on tänapäevase põllumajanduse märksõnad. Eriti just esimesed 100 kuni 150 laktatsioonipäeva seab piimakarja hooldusele, juhtimisele ning  söötmisele kõrged nõudmised.

Tuginedes pikaajalistele praktilistele kogemustele söödaga, Vilofoss mõistab kui tähtis on kõrg-kvaliteetne sööt ning on võimeline tootma spetsiaalsööta, mis on kohandatud just antud karja vajadustele.

Eelsegu vasikatele

Vasikate puhul on äärmiselt oluline alustada õigesti, anda neile parim võimalik stardipunkt. Selleks õigeks alguseks on vajalik kõrgetasemeline hooldamine ja sööt. Tänu paljude aastate kogemustele farmides suudab Vilofoss pakkuda kasulikke lahendusi heaolu, majandamise ja söötmise alal.